Her dönem bazı kelimeler/terimler daha popüler hale gelirler. 2015 Genel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte birazdan bahsedeceğimiz p...

Terimlerle Tanışalım-1


konjonktör, komün, tehcir, cendere, meşruiyet, ihtilaf, antitez, apolitik

Her dönem bazı kelimeler/terimler daha popüler hale gelirler. 2015 Genel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte birazdan bahsedeceğimiz politik terimleri daha sık duymaya başlamışızdır. Gelin bu terimlerle birlikte tanışalım ve konuşmalarda veya makalelerde arada kaynamasınlar.
  • Konjonktür: Sözlükteki anlamları "geçerli durum" veya "durumların ortaya çıkardığı sonuç" olarak geçmesiyle birlikte siyasi, iktisadi veya sosyal alanlarda bir çok farklı tanımı mevcuttur. Özellikle siyasi tartışmalarda yerli yersiz tarz olsun diye çok kullanılır. "Konjonktür gereği..."
  • Komün: Karşıtı sosyetedir. Sosyete açık toplum iken, komün kapalı toplum anlamına gelir. Yani bir grup insanın kendi arasında ortaklaşa üretmesi ve tüketmesi demektir. Paylaşım çok önemlidir. 
  • Tehcir: Bir topluluğun zorunlu olarak göç ettirilmesi. Büyük tartışmalara sebep olan "1915 olayları" ile ilgili konuşmalarda çok sık kullanılan bir kelime. 
  • Cendere: Siyasi literatürde manevi baskı anlamına gelir. 
  • Meşruiyet: Bir şeyin herkes tarafından kabul edilmesi ve geçerli olması, hukuka ve kamuya uygun olmasıdır. Meşruiyete sahip olunup olunmaması bazen tartışmalara sebep olur, göreceli bir karara dönüşür.
  • İhtilaf: Anlaşamamak. Toplumda, dinde, siyasette, iktisatta, her alanda karşılaşılabilen durum. 
  • Antitez: Genel olarak; bir düşünce, ideoloji, yargı veya önermeye karşıt başka bir tezi savunma/yaratma. Bu bazen mevcut tezi çürütme amaçlı bazen de ondan daha çok kabul edilebilir bir önerme veya düşünceyi savunma amaçlı olabiliyor.

© 2015 masumrobot.com

0 comments :