Savaş Barış kongresine katılan insanlar arasında, barışa cidden inanan insanlar vardır. Bu insanlar barış konusunda konuşmalar yapar...

Vahşi Zevklerden Notlar-1Savaş

Barış kongresine katılan insanlar arasında, barışa cidden inanan insanlar vardır. Bu insanlar barış konusunda konuşmalar yapar, kitaplar yazarlar. Hükümetler de fazla söze gerek yok, duygularını paylaşarak onları cesaretlendirir gibi görünürler. 

Aynı şekilde, yeşilay benzeri dernekleri destekler gibi görünürler, oysa çoğu gelirini halkın sarhoşluğundan sağlamaktadır. 

Eğitim ve öğretimi destekler gibi görünürler, ama iktidarları özellikle halkın cahil kalmasına dayanır. 

Özgürlüğü ve anayasayı güvence altına alır gibi görünürler, ama iktidarları özgürlüklerin yokluğu sayesinde ayakta kalabilir. 

Emekçilerin durumlarının iyileştirilmesi için kaygılanıyor gibi görünürler, ama kendi varlıkları işçilere uyguladıkları baskıya dayanır. 

Hristiyanlığı(veya bizdeki İslamı) destekler gibi görünseler de, aslında Hristiyanlık her tür hükümeti ortadan kaldırır.

Vahşi Zevkler(Tolstoy)'den alıntıdır.


© 2017 masumrobot.com

0 comments :